Přihlašování strávníků od 23.8.2021.

DBEJTE NA ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ ŽÁKŮ PŘI NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE !!

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování má strávník nárok odebrat oběd pouze první den nemoci. Pokud není žák odhlášen, bude Vám doúčtována plná cena oběda, za dobu jeho nepřítomnosti.Noví strávníci
 se musí přijít přihlásit s vyplněnou přihláškou, která je k dispozici ve školní jídelně nebo k vytištění na těchto stránkách. Pokud zvolíte platbu přes inkaso, je potřeba vyplněná přihláška, potvrzená bankou, nebo přiložený jiný doklad o provedení souhlasu s inkasem.
Strávníci, kteří k nám do jídelny chodili v loňském školním roce, nenastaly žádné změny na bankovním účtu, ze kterého se stravné strhávalo, a mají kartu na stravování se mohou na nový školní rok přihlásit i telefonicky, případně emailem. Je potřeba nahlásit jméno, třídu, do které bude žák chodit, den zahájení stravování a bude-li chodit na obědy každodenně nebo jen některé dny v týdnu.
Přihlašování bude probíhat v posledním srpnovém týdnu. V tomto týdnu si budou také platit strávníci platící v hotovosti. Žák, který nebude mít zaplaceno, nesmí odebrat stravu.

Objednávání obědů – strávníci mají možnost výběru ze třech druhů hlavních jídel a objednávají si prostřednictvím objednávacích terminálů v jídelně nebo na internetovém portálu Strava.cz. Všem strávníkům, kteří mají zájem o internetové objednávání bude přiděleno přihlašovací heslo!

Odhlašování obědů probíhá telefonicky, e-mailem, na internetovém portálu Strava.cz nebo osobně na terminálu v jídelně.

Evidence strávníků je vedena elektronicky, prostřednictvím softwarového programu firmy Vis Plzeň, která se specializuje na školní stravování.

Strávníci používají identifikační karty – každý strávník si musí zakoupit identifikační kartu. Karta se platí vždy v hotovosti v jídelně.


Platby za stravné je možné provádět následovně:

inkasem ze sporožirového účtu nebo z běžného účtu – je nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu (na základě přihlášky, kterou obdržíte v kanceláři školní jídelny). Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů. Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o případné odhlášky. Záloha se strhává z účtu vždy kolem 25. dne v měsíci. Záloha na měsíc září bude stržena až po přihlášení všech strávníků, současně se zálohou na měsíc říjen, tzn., že 25. září Vám bude stržena částka za dva měsíce najednou. Je tedy třeba, aby na Vašem účtu byl dostatek finančních prostředků na tuto zálohu. Poslední záloha se strhává v květnu na červen. Případné nedoplatky či přeplatky z měsíce června budou vráceny na účet o prázdninách.

V hotovosti – v kanceláři školní jídelny, nejpozději poslední den v měsíci na následující měsíc. Pokud nebudou obědy uhrazeny včas, žák nemá možnost oběd odebrat.